• આઠ આધ્યાત્મિક શ્વસન ક્રિયાઓ | The Eight Spiritual Breaths (Gujarati Edition)
  Breathing Exercises And Affirmations That Transform Your Life

  4

  This is a Course Book. Enrol for The Eight Spiritual Breaths Course. Click here to know more.


  આંઠ આધ્યાત્મિક શ્વસન ક્રિયાઓ’ આ પુસ્તકની રચના આધ્યાત્મિક માર્ગના સાધકોના માર્ગદર્શનના કારણે કરાયેલી છે. કે, આપણે કોમ છીએ અને શા માટે અહીં છીએ. આ પુસ્તક એક સેવા સમયમાં આવ્યુ છે જ્યારે આપણે પોતાના વ્યક્તિગત એને આધ્યાત્મિક વિકાસની જવાબદારી ઉઠાવવા તેયારછીએ.
  Read More

  499.00
  Add to cart
 • શક્તિ વર્તમાનની | The Power Of Now (Gujarati Edition)

  25


  શક્તિ વર્તમાનની (ધ પાવર આંફ નાઉ)માં સફર કરવા માટે આપણા માટે એ જરૂરી છે કે આપણે આપણા વિશ્લેષક મનને અને તેના દ્વારા રચિત અસત્‌ અહમ્ને પાછળ છોડી દેવાં પડશે. સફર જો કે પડકારરૂપ છે, પરંતુ આપણને માર્ગ ચીંધવા માટે એક્હાર્ટ ટૉલ્લે સાદી સરળ ભાષા અને પ્રશ્ન – ઉત્તર
  Read More

  350.00
  Add to cart
 • સ્વાતિ સ્નેક્સ | Swati Snacks (Gujarati Edition)
  આશા અને આનંદનો એક સરસ પ્રવાસ

  0


  આશા ઝાવેરીની વાર્તા તેના ચાટ જેટલી જ ચટપટા છે: એક રસહીન વિદ્યાર્થી અને તોફાની મોટી બહેનથી લઈને સમર્પિત પત્ની અને રાંધણ વિશ્વની રાણી સુધી, તેની વાર્તામાં ખરેખર બધું છે. તેણીની નમ્ર નિર્દોષતાથી માંડીને તેણીના ગહન જળાશયો સુધી, અમે તે જોઈ રહ્યા છીએ જ્યારે તેણ
  Read More

  299.00
  Read more