Availability: In Stock

શક્તિ વર્તમાનની | The Power Of Now (Gujarati Edition)

Author: Eckhart Tolle
25
SKU: 978-81-88479-49-8

350.00


શક્તિ વર્તમાનની (ધ પાવર આંફ નાઉ)માં સફર કરવા માટે આપણા માટે એ જરૂરી છે કે આપણે આપણા વિશ્લેષક મનને અને તેના દ્વારા રચિત અસત્‌ અહમ્ને પાછળ છોડી દેવાં પડશે. સફર જો કે પડકારરૂપ છે, પરંતુ આપણને માર્ગ ચીંધવા માટે એક્હાર્ટ ટૉલ્લે સાદી સરળ ભાષા અને પ્રશ્ન – ઉત્તર
Read More

Description

“… આપણા પોતાના જીવનમાં પૂર્ણપણે ઉપસ્થિત રહેવા અને આપણા અતીત અને ભવિષ્યથી મુક્ત થવા માટે ‘ધ પાવર ઓફ નાઉ’ (શક્તિ વર્તમાનની) એક યાદ આપનાર કૃતિ છે. તે તમારી વિચાર કરવાની ક્રિયામાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. પરિણામ ? ઠીક આજ ક્ષણે અધિક ઉલ્લાસ, પરમ આનંદ.”
– ઓપરા વિનફે, ‘ઓ’ – ‘ધ ઓપરા મેગેઝીન’ માં

શક્તિ વર્તમાનની (ધ પાવર આંફ નાઉ)માં સફર કરવા માટે આપણા માટે એ જરૂરી છે કે આપણે આપણા વિશ્લેષક મનને અને તેના દ્વારા રચિત અસત્‌ અહમ્ને પાછળ છોડી દેવાં પડશે. સફર જો કે પડકારરૂપ છે, પરંતુ આપણને માર્ગ ચીંધવા માટે એક્હાર્ટ ટૉલ્લે સાદી સરળ ભાષા અને પ્રશ્ન – ઉત્તરની શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે. શબ્દો પોતે એ માર્ગ પરના સંકેતચિહ્નો છે.

આપણામાંના અનેકે આ માર્ગે આગળ વધતાં નિતનવી શોધ કરવાની છે: આપણે આપણા મન નથી; માનસિક દુ:ખમાંથી નીકળવા માટે આપણે આપણો માર્ગ શોધી શકીએ છીએ; વર્તમાનને સમર્પણ કરી તે દ્વારા આપણે વિશ્વસનીય માનવીય-શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આપણે એ પણ જાણી લઈએ છીએ કે અમારી ચોતરફ વ્યાપ્ત મૌન અને અવકાશ (રિક્તતા)ની જેમ આપણો દેહ પણ અંતર-શાંતિની સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવા માટેનું વાસ્તવમાં એક સાધન છે. ખરેખર, પ્રવેશ-દ્વાર આપણા જીવનમાં સર્વત્ર ખૂલી શકે છે. ઉપલબ્ધિનાં આ બિંદુઓ યા તો પ્રવેશદ્વારોનો જ્યાં સમસ્યાઓનું અસ્તિત્વ નથી. એ વર્તમાનમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે ઉપયોગ થઈ શકે છે. અહીં જ આપણને સાચો આનંદ લાભે છે અને આપણે આપણા સાચા આત્માને આલિંગન કરી શકીએ છીએ. અહીં જ આપણે ખોજ કરીએ છીએ કે આપણે પહેલેથી જ પૂર્ણ પરિપૂર્ણ છીએ.

એના પ્રથમ પ્રકાશન બાદ તૂર્ત જ લોકોના મુખે પ્રશંસાના ઉદ્ગાર દ્વારા બહોળો વાચડવર્ગ પ્રાપ્ત કરનાર ‘ધ પાવર ઓંફ નાઉ’ એક એવી વિરલ કૃતિ છે કે જેનામાં તેના વાચકોને એક અનન્ય અનુભવ કરાવવાની શક્તિ છે – જે તેમના જીવનમાં ધરમૂળ પરિવર્તન લાવી તેમને ઉચ્ચતર સ્તરે લઈ જશે.

એક્હાર્ટ ટૉલ્લ આપણા સમકાલીન આધ્યાત્મિક ગુરુ છે જેઓ કોઈ વિશિષ્ટ ધર્મ કે પરંપરાના અનુયાયી નથી. તેઓ પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગુરુઓની સમયાતીત અને જટિલ પ્રયોગોથી મુક્ત સ્પષ્ટ શૈલીમાં લખે છે, અને આપણને સરળ છતાં ગહન અર્થગંભીર સંદેશ આપે છે : દુ:ખોમાંથી બહાર નીકળવાનો અને શાંતિમાં પ્રવેશ કરવાનો માર્ગ છે. તેમની અન્ય કૃતિઓમાં “સ્ટીલનેસ સ્પીક્સ” (સ્તબ્ધતા બોલે છે) ને ‘પ્રેક્ટીસિંગ ધ પાવર ઓફ નાઉ’ (શક્તિમાન વર્તમાનનો અભ્યાસ) મુખ્ય છે. તેઓ દેશવિદેશની યાત્રા કરે છે અને તેમનું નિવાસસ્થાન બ્રિટિશ કોલમ્બીઆના વાનકુંવર નગરમાં છે.

Additional information

Weight 0.5 kg
Book Author

ISBN/UPC

978-81-88479-49-8

Binding

Paperback

Size

5.5” X 8.5”

Pages

242

25 reviews for શક્તિ વર્તમાનની | The Power Of Now (Gujarati Edition)

 1. yogiimpression

  “…a reminder to be truly present in our own lives and liberated from our past and future. It can transform your thinking. The result? More joy, right now.”

  – Oprah Winfrey, in O: The Oprah Magazine

 2. yogiimpression

  “If I were allotted only one book, I would choose Eckhart Tolle’s The Power of Now. Why? Because this book emanates a spirit of love, not only through its words, but in the spaces between the words. No book has touched me, nor embraced me as this one has.”

  – Patricia Gordon, Calgary, Alberta

 3. yogiimpression

  “I have searched for meaning, well-being, health and life, but unfortunately I was searching outside myself. The Power of Now has shown me how to find life’s elusive treasures within.”

  – John Kuchenthal, Organizational Development Consultant

 4. yogiimpression

  “I found this book to be a wonderful perspective for people like me who wish to integrate the message delivered so eloquently by A Course in Miracles and Deepak Chopra’s Seven Spiritual Laws of Success. Every time I return to a segment of the book, I am surprised to find a new deeper meaning than the previous read.”

  – Jean-Pierre Le Blanc, CEO, SAJ E (manufacturer and retail chain of natural health products)

 5. yogiimpression

  “This book offers us a wonderful gift, but we must have the courage to seize it. I encourage you to accept this gift. I believe our very survival on this planet is dependent on the inner journey that Eckhart Tolle is urging us to take.”

  – Bill Carpenter, Businessman and Fellow Spiritual Seeker

 6. yogiimpression

  “The book gave me comfort and inspired me no end and gave me insight after insight regarding my own personal journey. It was a revelation and a joy to read.”

  – Albert Koopman, Business Executive

 7. yogiimpression

  “With Eckhart Tolle’s growing presence on bestseller shelves usually reserved for much lighter-weight fare, it will be interesting to see what time has in store for this unusual modem mystic.”

  – What is Enlightenment? Magazine

 8. yogiimpression

  “With intense and compelling clarity, Tolle’s guidance holds the promise of leading us to our own best and highest place within, to resonate with and reflect the energy of true transformation.”

  – Spirit of Change magazine

 9. yogiimpression

  “Tolle has succeeded on two fronts: synthesizing the teachings of masters such as Jesus and the Buddha into an easily accessible guide to achieving spiritual consciousness and making a strong case that the inability of humans to free themselves from dominance by the mind and live in the present is the root cause for misery in the world …. He makes enlightenment seem attainable and necessary for both individual peace and the health of the planet.”

  – Fore Word magazine

 10. yogiimpression

  “Fresh, revealing, current, new inspiration. Out of the many spiritual books that cross my desk this one stands out from the flock. … If you are considering getting back in touch with your soul, this book is a great companion.”

  – Joseph Roberts, Common Ground, Vancouver, British Columbia

 11. yogiimpression

  ” … a guide to spiritual awakening from a man who is emerging as one of this generation’s clearest, most inspiring teachers on the subject.”

  – Transitions Bookplace, Chicago

 12. yogiimpression

  “The Power of Now appeared at Banyen’s with almost no publicity, and immediately became a bestseller. This seems to be the ‘right book’ for many people at this point in time. The writing is clear as a bell; the words ring true. Truly an exceptional book that promises to make a real difference in people’s lives.”

  – Tom Oakley, Banyen Books, Vancouver, British Columbia

 13. yogiimpression

  “The most important book in a spiritual life written in the last decade.”

  – Thunderbird Bookshop, Carmel, California

 14. yogiimpression

  “I have no hesitation in recommending Eckhart Tolle’s wonderful book. Everyone I know who has picked up a copy has ended up taking it home. The Power of Now sells on its own merit and by word of mouth.”

  – Stephen Gawtry, Manager, Watkins Books Ltd., London

 15. yogiimpression

  “The Power of Now was introduced to me by a customer. I read only one page and agreed that it rang true. It is a jewel of clarity and insight. The book has become a word-of-mouth bestseller here at East West.”

  – Norman Snitkin, Co-manager, East West Bookshop of Seattle

 16. yogiimpression

  “There is a power behind his words found only in the most celebrated of spiritual teachers. By living from the depths of this Greater Reality, Eckhart clears an energetic pathway for others to join him.”

  – Russell E. DiCarlo Author of Towards a New World View: Conversations at the Leading Edge

 17. yogiimpression

  “I heartily recommend this profoundly inspiring book to all seekers today.”

  – Lama Surya Das, Author of Awakening the Buddha Within

 18. yogiimpression

  “This manuscript is like a collection of ‘Daily Bread’ in that the gleanings of knowledge that are made available by Eckhart are in a spiritually digestible form of question and answer. These conscious awareness triggers are a must read in this present age of truth seekers.”

  – David L. Jones, Author of A Warrior in the Land of Disease

 19. yogiimpression

  “In The Power of Now, author-sage Eckhart Tolle uses words to guide readers beyond words. Pointing to the portals of the eternal present, this practical mystic’s modern gospel offers transcendent truths that set us free.”

  – Dan Millman, Author of Everyday Enlightenment and The Laws of Spirit

 20. yogiimpression

  “In his teaching, Eckhart conveys a single profound message with timeless clarity of the ancient spiritual Masters -There is a way out of human suffering by ‘opening ourselves to the transforming experience of The Power of Now’.”

  – Meena Kapur, Practicing Psychotherapist and producer of spiritual music albums

 21. yogiimpression

  “Of all the spiritual texts I have read, this book has had the most powerful impact on me …. If I have a spiritual guide, it is probably this book. … Read it. It just might change your life.”

  – Suma Varughese, Managing Editor, Life Positive magazine

 22. yogiimpression

  “This is a most extraordinary book to emerge in modem times – one that may well augur an evolutionary change in human consciousness. Read it, but not with your mind. Allow its mystic aroma to touch your innermost being.”

  – Devdas Menon, Author of Stop Sleepwalking Through Life

 23. yogiimpression

  “This book has an extraordinary ability to bring hope and light to those people who think that they have reached the end of their tether. I find myself repeatedly recommending it and the feedback is inevitably glowing; in over 13 years of experience as a Tarot Counselor no other book has come close to having such an impact on people who desperately need help.”

  – Rohit Arya, Author of The Money Tarot Book

 24. yogiimpression

  “I can neatly divide my life into two phases -B.E.T. and A.E.T. Before Eckhart Tolle and After Eckhart Tolle. Being from a highly spiritual Aryasamaji family and brought up in a French Convent school, I poured over spiritual texts, listened to gurus and priests, spent weeks in spiritual camps, but it is in E.T. that I find the amazing ability to distill ancient spiritual truths into contemporary, usable and practical guidelines.”

  – Rashmi Uday Singh, Author, Food and Health Columnist

 25. yogiimpression

  “It delights me to discover that friends in India and abroad, touched deeply by The Power of Now, are each touched differently. In that sense this immensely wise and helpful book is diagnostic -the paragraphs which most affect you also tell you who you are. Eckhart Tolle is in close touch with something quite beyond his own flesh, blood and neural circuitry.”

  – Fr. Laney Pereira S.J., Author of The Enchanted Darkness and former Principal (St. Xavier’s College, Mumbai)

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *